member

GENERAL SECRETARY
Dr. R. P. Singh

Email :

rpsinghhockey@gmail.com,

hockeyup@hockeyindia.org

Mob : 09415024070

PRESIDENT
Rakesh Katyal

A-723 , Sector-19
Noida U.P.

TREASURER
Lalq Ahmad Khan

Chowk Mohd. Saeed Khan
Rampur (U.P.)

Sr. VICE PRESIDENT
Anandeshwar Pandey
VICE PRESIDENT
 1. Kailash Singh
 2. Ajay Kumar Tripathi
 3. Dheeraj Singh Harish
 4. Sanjay Kediya
 5. Nisha Mishra
 6. Ranjana Gupta
 7. Manju Bisht
JOINT SECRETARIES
 1. Avinash Srivastava
 2. Sajid Ali
 3. Umendra Singh
 4. Subodh Khanderkar
 5. Pushpa Srivastava
 6. Razia Zaidi
 7. Geeta Sharma Arora
EXECUTIVE MEMBERS
 1. Akram Saddiqui
 2. Parmendra Singh
 3. Vijay Kumar Singh
 4. Rajnish Mishra
 5. Suman Singh
 6. Farida Saddiqui
 7. Neelam Saddiqui